แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/01/2012
ปรับปรุง 11/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 177125
Page Views 189738
ข้อมูลนักเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปี  2556  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม จะเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น บวรและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ปรัชญา/สุภาษิต

การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

คำขวัญ

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข

 

สีประจำโรงเรียน

 

สีเขียว

หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีแดง

หมายถึง ความมุ่งมั่นจริงใจและความรักในท้องถิ่นของตนเอง

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
email: bls2495@gmail.com  Tell: 043899533  Fax: 043899534